Miesten kontinenssin kirurginen hoito

Miesten virtsankarkailu eli inkontinenssi on huomattavasti yleisempää kuin luullaan. Joka kahdeksas mies kärsii virtsankarkailusta jossain elämänsä vaiheessa. Inkontinenssia esiintyy kaikenikäisillä miehillä, mutta iän myötä myös miesten inkontinenssi yleistyy.

Virtsankarkailua voi esiintyä eturauhasongelmien yhteydessä ja eturauhaseen kohdistuneiden kirurgisten toimenpiteiden jälkeen. Myös neurologiset sairaudet kuten Alzheimerin tauti, MS-tauti ja Parkinsonin tauti lisäävät inkontinenssin riskiä. Miehillä on myös muita riskitekijöitä, kuten diabetes ja ylipaino jotka lisäävät inkontinenssin yleisyyttä.

Miesten virtsankarkailua hoidetaan aina ensin konservatiivisesti mutta pitkään jatkuneeseen ongelmaan joka ei parane on tarjolla myös uusia, mini-invasiivisia kirurgisia hoitomenetelmiä.

Lisäteitoja saa sinua hoitavalta lääkäriltä.