Takaisin

Lap Mentor laparoskooppinen simulaattori - Simbionix

Lap Mentor on kiruriginen simulaattori jonka käyttötarkoitus on laparosokoppisen kirurgian harjoittelu ja opetus. Lap Mentorilla voidaan harjoitella käsi-silmä -koordinaatiota, kaksiulotteisen maailman hahmottamista sekä harjoitella erilaisia täydellisiä leikkaustyyppejä. Lap Mentoriin on saatavilla lisäohjelmistoina useita erilaisia tyyppileikkauksia. Lap Mentor:in käytöstä laparosokoppisen kirurgian harjoittelussa on julkaistu kymmeniä tutkimuksia, jotka kaikki kiistatta osoittavat simulaattoreiden hyödyn harjoittelussa ennen oikeiden leikkausten aloittamista.

Lisätietoja:

http://simbionix.com/simulators/lap-mentor/
http://simbionix.com/simulators/clinical-validations/lap-mentor/

Takaisin